Share

40. QS. Ghafir (Sang Maha Pengampun)

Makkiyyah - 85 Ayat
1
حٰمٓ‌
Haa-Meeem
Haa Mim
Tafsir
Penjelasan mengenai huruf-huruf hijaiyah pada awal beberapa surah dalam Al-Qur'an seperti pada awal surah ini, telah diuraikan dengan panjang lebar pada awal Surah al-Baqarah. (Lihat "Al-Qur'an dan Tafsirnya" Jilid I)