Share

7. QS. Al-A’raf (Tempat Yang Tertinggi)

Makkiyyah - 206 Ayat
1
الۤمّۤصۤ
Alif-Laaam-Meeem-Saaad
Alif Lam Mim Sad
Tafsir
Mengenai tafsir ayat "Alif Lam Mim tsad", lihat jilid I Al-Qur'an dan Tafsirnya tentang tafsir permulaan surah dengan huruf-huruf hijaiyah.