77. QS. Al-Mursalat (Malaikat-Malaikat yang Diutus)

Makkiyyah - 50 Ayat
11
وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتۡؕ
Wa izar Rusulu uqqitat
dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
Tafsir
Dalam ayat ini ditegaskan bahwa dengan kedatangan hari Kiamat, para nabi dan rasul dikumpulkan bersama-sama umat masing-masing. Tujuannya agar nabi dan rasul itu diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan misi kenabian dan kerasulan mereka di hadapan Allah serta umatnya sebagai saksi.

Dan bagaimanakah (keadaan orang kafir nanti), jika Kami mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari setiap umat dan Kami mendatangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka. (an-Nisa'/4: 41)
Adzan Shubuh Adzan Dzuhur Adzan Ashr Adzan Maghrib Adzan Isya