Share

91. QS. Asy-Syams (Matahari)

Makkiyyah - 15 Ayat
3
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰٮهَا
Wannahaari izaa jallaa haa
demi siang apabila menampakkannya,
Tafsir
Selanjutnya Allah bersumpah dengan siang dan malam. Siang menampakkan matahari, sedangkan malam menyembunyikan matahari. Dengan ini, Allah memberikan isyarat tentang sistem perputaran bulan dan bumi terhadap matahari sebagai penanda waktu bagi manusia. Perputaran bumi terhadap matahari menimbulkan sistem penanda waktu syamsiah sedang perputaran bulan terhadap bumi menimbulkan penanda waktu qomariyah. Pergerakan ketiga benda langit ini yang begitu terstruktur tersebut menunjukkan betapa kuasa Allah.