Share

46. QS. Al-Ahqaf (Bukit-Bukit Pasir)

Makkiyyah - 35 Ayat
1
حٰمٓ
Haa-Meeeem
Haa Mim
Tafsir
ha mim termasuk huruf-huruf hijaiah yang terletak pada permulaan beberapa surah Al-Qur'an. Para mufasir berbeda pendapat tentang maksud huruf-huruf itu. Untuk jelasnya dipersilakan menelaah kembali uraian yang ada pada permulaan Surah al-Baqarah jilid I "Al-Qur'an dan Tafsirnya" dengan judul "Fawatihus-suwar".